Dr n. med. Wojciech Kiewlicz

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Właściciel Kliniki Stomatologicznej Dentium.

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1996 r. Od 1998 do 2005 roku pracował na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora na postawie przestawionej pracy doktorskiej „Drobnoustroje uczestniczące w zapaleniu zębodołu”. W 2005 roku uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej oraz ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z zakresu Zarządzania Zakładem Opieki Medycznej. W 2013 roku ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie im J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kongresach i kursach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz implantoprotetyki.

Sprawdź opinię na portalu znanylekarz.pl

 

Wojciech Kiewlicz – ZnanyLekarz.pl

Dentium